You are here

4340

4340

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4340
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.7167
 • Longitude: 5.45
 • Place Name: Awans Othée
 • Postcode: 4340

4340

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4340
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.6833
 • Longitude: 5.4333
 • Place Name: Awans Fooz
 • Postcode: 4340

4340

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4340
 • Accuracy: 3
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.6889
 • Longitude: 5.45
 • Place Name: Awans Villersl'Evêque
 • Postcode: 4340

4340

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4340
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.6667
 • Longitude: 5.4667
 • Place Name: Awans
 • Postcode: 4340
Subscribe to RSS - 4340