You are here

4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.8
 • Longitude: 5.6667
 • Place Name: Bassenge Eben-Emael
 • Postcode: 4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.75
 • Longitude: 5.5333
 • Place Name: Bassenge Glons
 • Postcode: 4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 3
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.7667
 • Longitude: 5.6067
 • Place Name: Bassenge Roclengesur-Geer
 • Postcode: 4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.7667
 • Longitude: 5.6333
 • Place Name: Bassenge Wonck
 • Postcode: 4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.7667
 • Longitude: 5.6
 • Place Name: Bassenge
 • Postcode: 4690

4690

 • Category: WAL, Liège, Liège, 4690
 • Accuracy: 4
 • Admin Name1: Wallonie
 • Admin Name2: Liège
 • Admin Name3: Liège
 • Admin Code1: WAL
 • Latitude: 50.75
 • Longitude: 5.6
 • Place Name: Bassenge Boirs
 • Postcode: 4690
Subscribe to RSS - 4690